KLN 89B Simulator

KLN 89B Simulator 1.0

Miễn phí
Một cách dễ dàng để biết về tính năng của KLN 89/B máy nhận tín hiệu
Người dùng đánh giá
5.0  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Allied Signal Aerospace
Chương trình này cung cấp một vui vẻ và hữu ích cách để các bạn phải học cách tính năng của KLN 89/B máy nhận tín hiệu. Bắt đầu với một ngắn & hướng dẫn phải học cách phỏng làm việc, em có thể nhanh chóng tiến trình học... và khám phá những nhiều khía cạnh của nhóm sản phẩm. Hiện đang là KLN 89/B là sequencing qua nó chạy chuỗi chuyển hóa. Cuộc phỏng thông báo là hệ thống đang ở trong "Hãy về Nhà" chế độ, cái mà có thể truy cập trong thực đơn vị như vậy. Chế độ này cho phép anh để mô phỏng một chiếc máy bay và "bay" tới những địa điểm khác nhau.
Thông tin được cập nhật vào: